Thy er omgivet af hav og fjord

Det sker i Foreningen

 
 
Foreningen Norden fylder 100 år

Foreningen Nordens 100-års-jubilæum fejres over hele Norden i 2019. Den officielle dag for hele Norden er den danske stiftelsesdag mandag 15. april 2019.

Foreningen Norden stiftedes i Danmark, Norge og Sverige 1919, i Island 1922, i Finland 1924, på Færøerne 1951, på Åland 1979 og i Grønland 1991.
Foreningen Norden Thisted stiftedes 25. november 1937.
1939 etablerede Thisted og svenske Uddevalla den første nordiske venskabsbyaftale af alle. Senere kom norske Skien med 1945 og finske Loimaa 1946 samt endelig 1983 islandske Mosfellsbær. I august 2016 indgik de fem kommuner en ny femårig samarbejdsaftale.
Link til udsendelsesrække på TV Midt-Vest:

https://www.tvmidtvest.dk/norden-rundt-i-80-dage/norden-rundt-i-80-dage-114

Foreningen Norden på Kulturmødet på Mors

Fra torsdag 23. kl. 14.00 frem til lørdag 25. august kl. 14.00 er der Kulturmødet på Mors 2018

På kulturmødepladsen ved Musikværket, Gasværksvej 60, 7900 Nykøbing Mors, har Foreningen Norden en stand, som du er meget velkommen til at besøge.

Foreningen Norden 100 år – gallafest i Teutonersalen

I anledning af vor forenings jubilæumsår afholder lokalafdelingen i Thisted en række forskellige arrangementer i årets løb. Mange af disse er i skrivende på et forberedende stadie, men vi kan afsløre nogle enkelte og herefter henvise til vor hjemmeside: www.nordenthisted.dk eller på facebook-siden: foreningen norden thisted-100år.

Mandag 15.04. kl. 18.00 - Jubilæumsfest for alle medlemmer og andre interesserede i Teutonersalen. Der er festmiddag og underholdning med forskellige kunstnere og kor samt streaming fra festaftenen i DR’s Koncerthus. Kai Hartmeier er aftenens konferencier.  Billetter sælges over ”Thisted-billetten” á 275.-kr. stk. – incl. festmiddag.

Det Ny Kastet vises 12.04-19.05. en udstilling med nordiske kunstnere, som bl.a. bearbejder indtryk fra vores venskabsbyer. Udstillingen vil bære titlen: ”Landkending” og viser kunstnerne Bent Hedeby Sørensen, Nina Kleivan og Hjørdis Haack.

I uge 21 holdes der torsdag den 23.05.-søndag den 26.05. en række arrangementer som koncerter og nordisk fællesspisning. Program følger.

I Vestervig kirke er der lørdag 25.05. kl. 16 en koncert med deltagelse af en række lokale kor under ledelse af bl.a. Sunleif Rasmussen i opførelsen af ”Nordiske messe”.
 
Hele Norden synger Nordisk lørdag, den 7. sept.
 Et mægtigt ”Live-arrangement” under ledelse af dirigent på storskærm et sted i Thisted.
I begyndelsen af 2019 foreligger det endelige jubilæumsprogram, som vil blive omdelt som sædvanlig.
 

2500 km med tog gennem Sverige og Norge

 

Mandag 17. september 2018 kl. 19.00 på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted

Pris: 50 kr. for medlemmer, inklusive kaffe/te og brød, for andre 75 kr.

Journalist Jens Utoft, Skive, der er formand for Foreningen Nordens kreds Midt-Nord (det tidligere Viborg Amt), rejste i sommeren 2017 sammen med sin kone Lone Knudsen med tog 2500 km gennem Sverige og Norge, bl.a. med den berømte Innlandsbanen.

 Den nordiske tone – en folkemusikkoncert


Torsdag 25. Oktober 2018 kl. 19.00 på Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig

 Pris: 100 kr. for medlemmer af Foreningen Norden, inklusive kaffe/te  og brød, for andre 150 kr. 

Thyboen Louise Bisgaard Vase er musiker med baggrund i bl.a. folke- og verdensmusik. Hun præsenterer sange og historier fra hele Norden, hvor der findes rige musikalske skatte inden for både den vokale og instrumentale tradition. Ligeledes byder hun på toner af mere moderne karakter, når hun sætter sig til klaveret og spiller og synger nordiske melodier med jazzede improvisationer.

Nordisk Litteraturuge 2018

(tidligere kendt som Nordisk Biblioteksuge)

Nordisk litteraturuge arrangeres hvert år med tre udvalgte højtlæsningsbøger. Bøgerne reflekterer alle årets temaer og er tilpasset tre forskellige lyttergrupper.

I år er den populære bog Håndbog for superhelte udvalgt som højtlæsningsbog for børn. Bogen er skrevet og illustreret af svenske Elias og Agnes Våhlund og passer for en lyttergruppe fra 5 til 11 år.

Bogen Dem, der ikke findes er udvalgt som årets højtlæsningsbog for de unge og passer godt for en lyttergruppe fra 12 til 17 år. Bogen er skrevet af den norske forfatter Simon Stranger og er blevet omtalt som en af samtidens vigtigste ungdomsbøger.

Til sidst er romanen Islandske konger udvalgt som højtlæsningsbog for voksne. Bogen er skrevet af den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson som modtog Nordisk Råds litteraturpris i 1995.


Se også: www.nordisklitteratur.org

Morgengry – oplæsning for børn


Mandag 12. november 2018 kl. 09.00 på Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13, Thisted

Bibliotekar læser Håndbog for superhelte.

Tirsdag 13. november 2018 kl. 09.00-10.00 på Hurup Bibliotek, Grønnevej/Søndergade, Hurup

Bibliotekar Carl Søgaard læser op af Håndbog for superhelte for indskolingsbørnene.
Skumringstime – oplæsning for voksne

Torsdag 15. november 2018 kl. 19.00 på Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13, Thisted

Gratis adgang – kaffe og kage serveres.

 Nicolai Banke, Thy Musikskole, læser op af Einar Mar Gudmundssons Islandske konger

Nordisk bogcafé

Torsdag 15. november kl. 10.00-11.30 på Hurup Bibliotek, Grønnevej/Søndergade, Hurup
Præsentation af nordiske bøger. Liflige toner fra den nordiske musikskat kæder præsentationerne sammen

 

Selma Lagerlöf  - et liv i lidenskab – mellem pligt og lyst

Tirsdag 27. november 2018 kl. 19.00 på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted, i samarbejde med TFO og Folkeuniversitetet
Pris: 100 kr.for medlemmer af Foreningen Norden og TFO – for andre 150 kr. Medbring selv kaffe/te og brød.

Dobbeltforedrag ved forfatter og præst Doris Ottesen
Den 1909 nobelpristagende svenske forfatter og første kvindelige medlem af Svenska Akademin Selma Lagerlöf (1858-1940) voksede op som herregårdsfrøken på Mårbacka i Värmland. Hele Selma Lagerlöfs skæbne blev spændt ud mellem to poler – forpligtelsen mod slægten og hjemmet og ønsket om at følge sin egen kunstneriske skabertrang og leve sin egen lidenskab ud. Foredraget har denne konflikt som sit omdrejningspunkt.
  
 
Torsdag 17. januar 2019 kl. 19.00 i Sjørring Sognehus, Næstrupvej 8, Sjørring, 7700 Thisted

 Reformation og hekseprocesser i Danmark-Norge
- med enkelte udkig til Sverige-Finland og de Britiske øer

Pris: 50,00 kr. for medlemmer, inklusive kaffe/te og brød, for andre 75 kr.
Journalist og historiestuderende Villy Dall, Hurup Thy, fortæller om ”de europæiske hekseprocesser” fra 1540’erne og frem til ca. 1700 som et led i ”Reformationen i et historisk og religionsvidenskabeligt perspektiv”.
 Pris: 50,00 kr. for medlemmer 75 kr. for øvrige incl. kaffe/te og brød

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 19.00 på Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted i samarbejde med TFO og Folkeuniversitetet

 William Heinesen og musikken
Dobbeltforedrag ved foredragsholder og pianist Malene Thastum, Sorø, med ”En klaverhilsen til William Heinesen og Færøerne” og om Tårnet ved verdens ende.
 
Pris 100 kr. for medlemmer af Foreningen Norden og TFO - for andre 150 kr. Medbring selv kaffe/te og brød.

  


 

 

 

Norden, Thisted

Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune.
Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.
Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige. I dag er Thisted med i en nordisk venskabsbyring med Uddevalla i Sverige, Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island. Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbykonference og ungdomskurser.
Velkommen til Morsø Norden. I 2013 nedlagde Morsø afdelingen sig selv og medlemmerne får herefter program tilsendt og bestyrelsen tilstræber at afholde et møde på Mors i hver programperiode.
Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.
Lokalafdelingen bestyrer et legat,Niels Smed Søndergaards legat som giver støtte til skoleudveksling med de øvrige nordiske lande og til studieophold for unge mennesker.
ansøgning sendes til formanden for Foreningen Norden, Thisted

 

Links:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Finland  http://www.loimaa.pohjola-norden.fi/start/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
             uddevalla.  Sverige
 
                   Skien     Norge
           
           
 
 
              Mosfelsbær  Island
 
                                               
 
            http://nordeniskolen.org/da/
 
 
 
 
Norden Rundt i 80 dage  og finde alle 14 udsendelser på denne link
 
Formand: Nora Hornstrup  | Tlf.: 9793 7390