Thy er omgivet af hav og fjord

Det sker i Foreningen

  
 
Kom til  Foreningen Nordens Generalforsamling.  Vi vil også gerne have nye bestyrelsesmedlemmer . unge såvel som gamle bare  i kan identificere jeg med de nordiske værdier.

 Foreningen Norden Thisted’s ordinære generalforsamling holdes

Torsdag 22. marts 2018 kl. 19.00 på Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring.

Vi byder på kaffe og te med brød.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 Efter generalforsamlingen er der i samarbejde med Grænseforeningen Thy-Mors foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen fra Museet på Sønderborg Slot om Første Verdenskrig.

 

 

 
Fejring af en 100 årig
 
Det blev en aften med 25 - 30 deltagere.
der var en aften med ideer og godt humør
Alle  havde ideer til hvordan Norden kunne fejres.
Så vi besluttede at mødes igen den 28. februar.
Der var  mange forslag:
om nordiske kunstnere på besøg
udstilling af nordisk kunst
smag på Norden  med mad lavet af egnesn kokke
Norden torv
Historiske vinkler
Udstillinger på Thisted museum
Film
koncerter
 
Her er kun nævnt nogle af forslagene i flæng. Der var mange flere.
 
 

Norden, Thisted

Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune.
Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.
Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige. I dag er Thisted med i en nordisk venskabsbyring med Uddevalla i Sverige, Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island. Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbykonference og ungdomskurser.
Velkommen til Morsø Norden. I 2013 nedlagde Morsø afdelingen sig selv og medlemmerne får herefter program tilsendt og bestyrelsen tilstræber at afholde et møde på Mors i hver programperiode.
Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.
Lokalafdelingen bestyrer et legat,Niels Smed Søndergaards legat som giver støtte til skoleudveksling med de øvrige nordiske lande og til studieophold for unge mennesker.
ansøgning sendes til formanden for Foreningen Norden, Thisted

 

Links:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             uddevalla.  Sverige
 
                   Skien     Norge
           
                    Loimaa     Finland
 
              Mosfelsbær  Island
                                               
 
            http://nordeniskolen.org/da/
 
 
 
 
Norden Rundt i 80 dage  og finde alle 14 udsendelser på denne link
Formand: Nora Hornstrup  | Tlf.: 9793 7390